News

Newsletters

Casa Forte NewsLetter Q3

CASA FORTE NEWSLETTER-2021-03

U našem NewsLetter za Q3 možete se upoznati sa:
✔ dogadjajima koji nam predstoje: najava Biznis Kupa 2021,
✔ najzanimljivijim aktivnostima iz predhodnog kvartala,
✔ stručnim tekstom- veza Prelomne tačke, Budžeta, KPI i Bonus šeme,
✔ poslovna povezivanjima, preporukama za čitanje itd

Hvala na pažnji!
Casa Forte team

Other activities

Najava Biznis kupa Srbije 2021

Po ugledu na tradicionalni Valor kup organizovan u bankarskom sektoru (http://valorgroup.rs/sr/vesti.1.29.html ), ovog puta,  pomoću poslovne simulacije Coin&Fund (https://casaforte.rs/coinfund) , razvijene od strane Casa Forte i namenjene korišćenju u biznisu, zajedničkim snagama Valor group i  Casa Forte pokreću Biznis kup Srbije namenjen privredi.

Inspiraciju za organizovanje Biznis kupa pronašli smo u svakodnevnim poslovnim izazovima preduzeća, težnji za učenjem i unapredjenjem poslovanja, mogućnosti testiranja kvaliteta odluka u virtualnom preduzeću, takmičenju i promociji učesnika kupa.

Ljudi najbolje uče kroz rad i primenu- simulaciju za razoj poslovnih veština i znanja u konkurentnom okruženju koje je realno ali istovremeno oslobođeno stvarnog rizika daje priliku takmučaru da isti sagleda i evaluira. Simulacija poslovanja doprinosi stvaranju korporativne kulture koja je zasnovana na holističkom pristupu – posmatranju organizacije kao celine.

Biznis kup Srbije je edukativni i takmičarski dogadjaj na kom ćete imati priliku da se upoznate sa teorijskim znanjima i  praktičnim  iskustvima i zajedno sa vašim dosadašnjim znanjem i iskustvom, testirate nivo dostignuća svog tima kroz vodjenje virtualnog preduzeća u Coin&Fund simulaciji.

Poslovna simulacija Coin&Fund  je deo nastavnog programa Univerziteta Singidunum, u upotrebi je u brojnim preduzećima na projektima podržanim od strane EBRD (Evropske banke za obnovu i razvoj)  i RAS (Razvojne agencije Srbije), a tradicionalno je u upotrebi na takmičenjima koja Casa Forte organizuje povodom Svetske nedelje novca, a u cilju cilju podizanja svesti mladih o finansijskoj pismenosti, upravljanju novcem i finansijama i razvoju preduzetničkih veština.

Timovima, koje čine učenici i studenti, uz podršku iskustva iz prakse koju su pružili su predstavnici velikih firmi, banaka, Privredne komore, direktori gradskih preduzeća, kroz realne simulacije i zadatke, igrači uz svoje mentore prevazilazile prepreke u poslovanju fiktivnih preduzeća i donose odluke i rešenja.

Predavači će preneti svoja iskustva i dati savete za rešavanje dilema, sumnji, pitanja i briga koje su svakodnevno povezane sa upravljanjem preduzećem i poslovnim procesima.

Takmičarskom delu predhode obuke na kojima čete se detaljnije upoznati sa:

 vezom između poslovnog i finansijskog modela
 načinom donošenja odluka: svesno ili podsvesno?
 smernicama za vođenje prodajnih timova, efikasnog i efektivnog rada sa klijentima, proizvodima/uslugama, zaposlenima
 praktičnim iskustavima u implementaciji najboljih biznis modela u Srbiji i regionu
 vodjenjem  biznisa u virtuelnom B2B preduzeću pomoću online simulacije Coin&Fund-demo pre takmičenja

Kup je organizovan  po principu sportskog takmičanja: po 10 kompanija u 4 grupe takmiče se za učešće u finalu kupa i titulu Šampion Biznis kupa Srbije.

Grupa A: Beograd i okolina, održava se u Beogradu, 24 i 25.septembra 2021

Grupa B: Niš i okolina, održava se Nišu, 08 i 09 oktobra 2021

Grupa C: Vojvodina, održava se u Novom Sadu, 22 i 23 oktobar 2021

Grupa D: Kragujevac, Čačak, Užice, Požega, održava se u Kragujevcu,  05 i 06.novembar 2021

Veliko finale Biznis kupa Srbije održava se 19. novembra  2021 godine u Beogradu.

Isti dogadjaj realizujemo i u Crnoj gori- Montenegro biznis kup.

Other activities

Čajanka “Podeli svoje znanje”

?? U okviru program „Podeli svoje znanje“ prošlog vikenda (10.jul) je održan evaluacioni šestomesečni sastanak, čajanka.

Program partnerski realizuju Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Erste Banka, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Evropski pokret u Srbiji od 2010. godine i mi smo 11. generacija programa.

Seminars

Rekli su o konferenciji…

 

Prva internacionalna online konferencija „PRODAJA I PRODAJNI KONTROLING” koju smo održali  28.juna 2021 godine je   je veoma uspešno realizovana.

Zahvaljujemo se predavačima na izuzetnom doprinosu i posvećenosti.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa različitim modelima unapredjenje poslovanje i svaki predavač je doneo jedan novi ugao posmatranja.
Obradjenje su sledeće teme:
 Veljko Davidović //Otvaranje konferencije- Zašto je važan kontinuirani rad na Prodaji?
 Biljana Lazarević // Zašto je važno planirati-prevodjenje aktivnosti u brojeve?
 Jasmina Očko//Najbolji saveti koje sada kontroling može dati prodaji
 Mitka Mojsovska // Kontroling ključ za kvalitetne biznis odluke
 Lidija Barjaktarović // Uticaj COVID-19 na nivo problematičnih kredita u regionu Zapadnog Balkana
 Piotr Luty // Cash conversion cycle in COVID era in SME companies from V4 countries and Serbia
 Olja Spasojević // Uticaj deviznog kursa na rezultate prodaje
 Andrej Kravčuk // Važnost tačnih podataka u Salesu i Kontrolingu
 Srboljub Marković // Prodavati pametnije
 Manuela Stamatović // Putanja kupca i petlja lojalnosti: Kako podstaći prodaju u svim fazama odlučivanja
 Gojko Vučinić //Segmentacija kupaca
 Milica Perić // Upravljanje promenama – bitan element Sales kontrolinga
 Marijana Marinkovic //Rastimo digitalno zajedno

i case studije studenata:

 Katarina Davidović, FON-Gledište studenata na prodaju i prodajni kontroling u FMCG industriji

 Savo Simić, Univerzitet Singidunum- Poslovna simulacija Coin&Fund kao pomoć u razvoju studentskog biznisa

 

Kroz online rad okupili smo predavače i učesnike iz Severne Makedonije, Hrvatske, Poljske i Srbije, na konferenciji je bilo u piku dogadjaja 65 učesnika, a tokom same konferencije preko 100 unique attenders.

Prijatelji dogadjaja su imali priliku da predstave svoje biznise: Tara Concept, Servus Europe Akademija Purity , Klub privrednika Naissus, Aktivnija Srbija, Paradox Consulting, Agilni Management i Smart Things.

Dogadjaj je medijski ispraćen preko društvenih mreža  i nekoliko relevantnih online portala.

Naša želja je da konferencija postane tradicionalna a utiske učesnika sumiramo u rezimeu: “Rekli su o konferenciji…”Rekli su o konferenciji Prodaja i prodajni kontroling…

Other activities

Intervju za Bazar

Naš Senior Consultant, Biljana Lazarević u intervjuu za Bazar jr govorila o značaju učenja, institucionalizaciji neformalnog obrazovanja kao značajnog elementa za razvoj privrede i najavila internacionalnu online konferenciju:

“Prodaja i prodajni kontroling//Sales and Sales controlling” koju organizujemo 28.juna 2021 godine.

Seminars

NOVO NORMALNO-Modeli i alati za vaš zdrav biznis (i…

Zbog velikog interesovanja, i ove godine Puzzle Consulting i Casa Forte nastavljaju sa popularnim seminarom za sve preduzetnike, lidere, stručnjake i one koji žele da to postanu. I to UŽIVO!

Seminar NOVO NORMALNO – Modeli i alati za vaš zdrav biznis (i posle krize)

Bazirano na višedecenijskom praktičnom radnom iskustvu predavača i dobroj poslovnoj praksi, ovaj seminar obuhvata sve što vam je potrebno da znate o izradi poslovnih planova i budžeta za vašu firmu, postavci marketing strategije i izradi marketing plana, a uzimajući u obzir sve trenutne okolnosti i izazove.
Posebno smo ponosni na činjenicu da je naš program pažljivo osmišljen i prilagođen potrebama malih i srednjih preduzeća, da je sveobuhvatan i personalizovan pošto posebnu pažnju posvećujemo svakom učesniku.

Kome je namenjen seminar
Sektoru malih i srednjih preduzeća:
Preduzetnicima, direktorima i vlasnicima firmi, kao i zaposlenima u domenima menadžmenta, administracije, finansija, marketinga i komunikacija

Datum i mesto održavanja
Datum: 3. i 4. jun 2021. godine
Mesto: Hotel Villa Breg, Goranska bb, 26300 Vršac

Pošto seminar Novo Normalno odlikuje ekskluzivnost rada u malim grupama i u posebno prilagođenoj atmosferi, broj polaznika je ograničen. Savetujemo vam da što pre rezervišete svoje mesto!

O seminaru
Pozivamo vas na interaktivni seminar koji uspešno organizujemo već treći put i koji se izdvaja po intimnom okruženju i personalizovan pristup svakom učesniku. Seminar Novo Normalno je poseban upravo po radu u malim grupama, radom jedan na jedan i mogućnosti aktivnog učestvovanja u diskusiji i vežbama koje su usmerene na lične poslovne ciljeve. Pored toga, stručni predavači će sa vama podeliti i teorijska znanja, praktična iskustva i pružiti vam korisne smernice i alate za vaše preduzeće u dva ključna segmenta:
– Izradu planova za poslovnu godinu, namenjenih unapređenju funkcionisanja preduzeća, a bazirano na EBRD prinicipima
– Postavku dugoročne marketing strategije za vašu firmu sa fokusom na potrebe tržišta i potrošača, a pokazaćemo vam i kako da izradite vaš Biznis Model Kanvas i da bazirano na njemu kreirate vaš optimalan marketing plan.

Imajući u vidu potrebu firmi za preciznim i pametnim planiranjem, ali i okruženje i uslove u privredi koji se rapidno menjaju, odličan je trenutak promišljeno pristupiti izradi planova i budžeta koji često predstavljaju izazov i za firmu i zaposlene.
Za firmu je važno da definiše strateške ciljeve poslovanja izražene u brojevima (planirane prihode, planirane rashode, planiranu dobit, planiran ROI – povraćaja na investirana sredstva) i da u okvirima svog godišnjeg budžeta predvidi i budžet za bonuse za zaposlene.
Već više od godinu dana firme se susreću sa raznim, neplaniranim izazovima, a pitanje da li i kako ulagati u marketing je ostalo jedno od osnovnih. U sklopu ovog seminara pričaćemo o tome kako da na najbolji mogući način isplanirate ili prilagodite vaše marketinške aktivnosti trenutnoj situaciji. Bazirano na dobrim primerima iz prakse, pokazaćemo kako da kreirate vaš optimalan marketing koncept i plan – i to potpuno prilagođeno potrebama i mogućnostima vašeg preduzeća.
Posebnu pažnju ćemo posvetiti promenjenoj poslovnoj situaciji zbog uticaja Covid-19 pandemije, kako je promenila navike potrošača i kako poslovanje vaše firme možete uspešno da prilagodite novim uslovima. Bilo da vam je ovom trenutku neophodna korekcija već postojećih ciljeva, izrada planova za naredne kvartale ili narednu poslovnu godinu – plan prodaje, plan troškova, plan priliva i odliva, marketing budžet sa pratećim aktivnostima – ovo je pravi trenutak za razmenu iskustava na ovu temu i usvajanje pozitivne prakse korporativnog sektora, a imajući u vidu i smanjenje rizika izazvanih uticajem C-19 pandemije na privredu.

Dodatni program
U sklopu našeg dvodnevnog programa, pored pažljivo osmišljenih predavanja, seminar Novo Normalno pruža sjajnu priliku za međusobno upoznavanje, umrežavanje i razmenu kontakata.
Predviđene su zajedničke pauze za kafu i obroci, kao i slobodno vreme za korišćenje spa i wellness centra koji se nalazi u sklopu ekskluzivnog hotela Villa Breg.
A za sve one koji vole prirodu i šetnju, u sklopu dodatnog sadržaja organizovaćemo i avanturističku šetnju po Vršačkom bregu, koja podrazumeva obilazak crkve Svetog Krsta i Vršačke kule, koje, kao dve najstarije sačuvane građevine, predstavljaju simbol ovog grada i okoline. Tokom ove šetnje, Staza zdravlja vodiće nas i do vidikovca sa kojeg se pruža pogled na grad, te predstavlja idealnu lokaciju za kratku pauzu pre povratka u hotel.
 Polaznici seminara će biti blagovremeno i direktno obavešteni o finalnoj agendi i dodatnom programu.

O predavačima
Biljana Lazarević – Senior consultant u konsultantskoj kući Casa Forte
Biljana je na listi konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj za program ASB (Advice for Small Business) i internacionalni program IP (International project), realizator je nastave NAPA (Nacionalne akademije za javnu upravu) sa dugogodišnjim iskustvom u radu u privredi i bankarskom sektoru, u velikim multinacionalnim sistemima i kompanijama koje su pružale usluge velikim sistemima.
Biljana se bavi edukacijima i in-house (tailor-made) projektima za različite polaznike: firme, institucije, pojedince, sarađuje sa visokoškolskim institucijama kao gostujući predavač i publikuje stručne radove na domaćim i međunarodnim portalima namenjenim razvoju MSP www.mojafirma.rs, www.ekonomski.net, www.novipodjedtnik.si.
Ona je i idejni tvorac onlajn poslovne simulacije Coin&Fund koja je u primeni u brojnim preduzećima i nastavi jednog poslovnog fakulteta.
https://rs.linkedin.com/in/biljana-lazarevic

Manuela Stamatović – Osnivač i generalni direktor agencije za strateški marketing konsalting Puzzle Consulting
Manuela Stamatović je marketing i menadžment konsultant, trener i mentor. Predavač je u Mokrogorskoj školi menadžmenta i na listi je konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj. Osnivač je i vlasnik firme Puzzle Consulting koja se bavi strateškim konsaltingom u domenima marketinga, brend menadžmenta, upravljanja iskustvom klijenata (Customer Experience Management) i korporativnih komunikacija.
Manuela je rođena i školovala se u Švajcarskoj, studirala je biznis i marketing u Parizu i stekla je zvanje master menadžer evropskog biznisa i marketinga. Ekspert je za marketing, brend menadžment i korporativne komunikacije zahvaljujući skoro dvodecenijskom radnom iskustvu u industriji robe široke potrošnje, bankarstvu i avijaciji.
Poslovnu karijeru je započela u Koka-Koli i usavršavala se na izvršnim direktorskim pozicijama u L’Orealu u Parizu i Beogradu, kao i u Erste banci, Sberbanci i Er Srbiji.
U njene ključne veštine spadaju lansiranje i razvoj globalnih i regionalnih brendova na lokalnim tržištima, postavka marketing strategija, sprovođenje integrisanih marketinških kampanja, kao i upravljanje iskustvom klijenata (Customer Experience Management). Njeno dugogodišnje iskustvo u domenu korporativnih komunikacija uključuje PR, kriznu komunikaciju, interne komunikacije, društveno odgovorno poslovanje, kao i organizaciju promocija i velikih događaja.
https://rs.linkedin.com/in/manuela-stamatovic

Kotizacija i prijava za seminar
– Early Bird kotizacija: 26.900 RSD (sa uključenim PDV-om) – za prijave do 28.05.2021. godine
– Standard kotizacija: 30.900 RSD (sa uključenim PDV-om) – za prijave od 29.05.2021. godine

U sklopu kotizacije je uključeno:
– Učestvovanje na seminaru koji obuhvata teorijsko znanje i praktičan rad na konkretnim primerima iz prakse, rad u grupama i rad jedan na jedan
– Korisni alati za dalji rad, odmah primenjivi u praksi
– Svi materijali sa seminara u elektronskoj formi
– Overen sertifikat o završenom poslovnom seminaru
– Umrežavanje sa kolegama stručnjacima iz branši srodnih vašoj
– Individualni sastanci, konsultacije i dopunski rad sa predavačima nakon završenog seminara – ukupno 2 sesije od po sat vremena
– Smeštaj sa noćenjem i doručkom
– Večera prvog dana seminara, kao i ručak oba dana seminara
– Kafe pauze u toku predavanja
– Korišćenje dodatnog sadržaja i pogodnosti hotela, uključujući spa i wellness centar

Važne napomene:
Ukoliko niste zainteresovani za noćenje na licu mesta, odobrava se popust na kotizaciju. Cena seminara bez noćenja i doručka: 9.900 RSD
Nakon prijave, dobićete predračun koji je potrebno da uplatite najkasnije do 3 dana od datuma izdavanja. Potrebno je da kotizacija seminara bude uplaćena najkasnije do dva dana pre seminara, tj. do 1. juna 2021. godine kako bi prijava mogla biti prihvaćena.
Na prijavu 2 i više polaznika iz jedne firme odobrava se popust od 15% na kotizaciju koja je aktuelna u momentu prijave (Early Bird ili Standard).

Prijave:
Vašu prijavu možete poslati na sledeću adresu: office@casaforte.rs
Molimo da u prijavi navedete sledeće informacije:
– Broj polaznika
– Imena i prezimena polaznika, zajedno sa funkcijom/radnim mestom
– Ime firme
– Da li želite paket sa uključenim noćenjem i doručkom ili bez

O svim potrebnim dodatnim detaljima bićete blagovremeno i direktno obavešteni pre početka seminara.
Organizatori seminara posebnu pažnju posvećuju svim bezbednosnim merama propisanim vezano za Covid-19 pandemiju. Očekujemo vašu prijavu – broj mesta je ograničen!

Newsletters

NewsLetter 2021-02

?Naš novi NewsLetter donosi:

?Vest o postavljanju ONLINE SHOP-a na naš site i ponudi vebinara

?Vest o našim aktivnostima povodom Global Money Week-a

?Highlight broja je vezan za ključ funkcionalnosti tima

?Predstavljamo vam projekat podržan od strane EBRD koji smo realizovali za Klijenta Paradox Consulting

?Delimo sa Vam informaciju o raspoloživim programima podrške poslovanju i subvencijama

?Pozivamo Vas na ONLINE konferenciju:”Prodaja i prodajni kontroling”

?Delimo sa vama Bonus edukativni sadržaj: “Učenje i odučavanje”