Other activities

Mentorstvo-saradnja sa Evropskim pokretom u Srbiji u 2022

Brojna istraživanja su pokazala da zabrinjavajuće veliki procenat preduzetnika nije upoznat sa fundamentalnim činjenicama vezanim za finansije. Upravo zato je Evropski pokret u Srbiji današnjom radionicom želeo da unapredi znanja i veštine mentorina u oblasti upravljanja finansijama.

“Bilo mi je zadovoljstvo da vodim radionicu i doprinesem finansijskom opismenjavanju ovih mladih dama koje su aktivno učestvovale u radu, razmeni iskustava i diskusiji.” – istakla je Biljana Lazarević

Other activities

Zapošljavamo, otvorene pozicije kod našeg Klijenta

Za našeg klijenta koji se bavi medjunarodnim transportom, a zbog povećanog obima
posla i novih projekata, oglašavamo pozicije za sledeća radna mesta za kancelariju u Beogradu:

Direktor prodaje, sa sledećim zadacima i odgovornostima:

 Struktuirano vodjenje prodaje i prodajnog tima u skladu sa usvojeni
planom prodaje i KPI preduzeća
 Prodaja usluge preduzeća na temelju godišnjeg plana prodaje, koji usvaja rukovodstvo preduzeća

 Izrada godišnjeg predloga plana prodaje (po vrsti usluge, po tržištu, po
zaposlenom)

  Predlog cene u skladu sa tržišnim uslovima, uskladjeno sa P&L preduzeća,
rokovima tehničkim i ljudskim resursima preduzeća

 Upravljanje P&L sektora prodaja

  Primena i uskladjivanje Komercijalne politike preduzeća

 Održavanje postojeće baze poslovnih partnera i širenje na nove Klijente
i nova tržištima

 Održavaju kontakte s postojećim i potencijalnim kupcima, istražuju
njihovu solventnost (sposobnost plaćanja)

 Organizuje poslovnu prezentaciju prodajnog programa kod Klijenta, na
sajmovima ili u sopstvenim prostorijama preduzeća

 Pregovaranje sa agentima, brodarima, kamionerima, da postigne sporazum,
definiše godišnje okvire posla, rokove i način plaćanja i sklapanje tipskog Komercijalnog  ugovor

 Pregovaranje sa Klijentima, da postigne sporazum, definiše godišnje okvire posla, rokove i način plaćanja i sklapanje tipskog Komercijalnog  ugovor

 Na temelju Komercijalnnog ugovora izdaju naloge za izvršenje usluge i
naplatu obavljanje usluge i nadgledaju rokove njihove realizacije

 Razvija poslovni odnos s partnerima  tako da rešavaju njihove specifične zahteve i pregovaraju o korekcijama uslova saradnje

 Razmatraju prispele reklamacije i  organizuju servisnu službu, kako bi
se sve reklamacije pravovremeno otklonili

 Nadgleda komercijalne i marketinške aktivnosti konkurenata. i koriste
se rezultatima ispitivanja tržišta

 Procenjuju potražnju, odnosno plasman, usluga i predlažu preventivne i
korektivne mere

 Prati kretanja na domaćem i inostranom tržištu, uključuju se u razvoj
novih usluga  kako bi se preduzeće  što više približio zahtevima klijenata  i utvrđuju potrebe budućih tržišta

 Vodi prodajni tim, pretpostavljen je tim liderima prodaje, organizuje,
kontroliše njihov rad i odgovorn je za njega

 Sarađuju s članovima rukovodstva preduzeća: predlažu planove prodaje,
plan naplate i plaćanja, nadgledaju njihovo sprovođenje i podnose izveštaje o njihovoj realizaciji

 Odgovoran za  zakonitost obavljanja poslova

 Delimično obavlja posao u kancelarijama preduzeća, ali veoma često i izlaze iz kancelarija jer obilaze različite partnere

 Komunikativan, i uverljivi u kontaktima s poslovnim partnerima, sa
nužnim ekonomskim, pravnim znanjima i poznavanjem usluge, uz
pregovaračke veštine i poznavanje poslovnog bontona, samostalnost i
inicijativa bitan su preduslov za rad, kao  i dobro vladanje matematikom
i tumačenjem brojeva.

Menadžer u finansijama i administraciji, glavni knjigovodja sa sledećim zadacima i odgovornostima:

 Učestvovanje u izradi i praćenje realizacije usvojenih planova kompanije

 Analiza portfolia postojećih kupaca kao i sagledavanje i ocena boniteta
potencijalnih klijenata

 Praćenje i kontrola troškova poslovanja, poštovanje pravila alokacije po nosiocima i usaglašenosti sa zakonskim propisima

 Saradnja i pregovori sa bankama, priprema dokumentacije potrebne za
odobravanje aranžmana i odgovornost za praćenje ugovorenih obaveza

 Izrada i upravljanje novčanim tokovima i odgovornost za održavanje likvidnosti i  profitabilnosti, praćenje naplate potraživanja

 Izrada izveštaja o rezultatu poslovanja, stanju obaveza i potraživanja na
nedeljnom, mesečnom, godišnjem nivou

 Predlaganje mera i praćenje aktivnosti vezanih za unapredjenje računovodstvenog informacionog sistema

 Izrada, vodjenje, arhiviranje i održavanje finansijske i nefinansijske
dokumentacije tačno, ažurno, sistematično i odgovorno, kako bi se izbegle greške pri unosu i obradbi podataka

 Knjiženje ulaznih i izlaznih faktura

 Izrada završnog računa, poreskih bilansa i svih poreskih prijava, obračun svih vrsta poreza (PDV, porez na imovinu, komunalne takse)

 Stalno praćenje promena zakonske regulative, kao i implementacija i
prilagođavanje iste u poslovni sistem firme

 Ovlašćeni računovodja za overu završnog računa preduzeća

 

Kontrolor poslovanja sa sledećim zadacima i odgovornostima:

 Učestvovanje u izradi i praćenje realizacije usvojenih planova kompanije

 Analiza portfolia postojećih kupaca kao i sagledavanje i ocena boniteta
potencijalnih klijenata

 Praćenje i kontrola troškova poslovanja, poštovanje pravila alokacije po nosiocima i usaglašenosti sa zakonskim propisima

 Kreiranje i analiza periodičnih i godišnjih izveštaja i planova svih sektora
kompanije

 Izrada izveštaja i analiza profitabilnosti sektora u odnosu na budžet i
prethodne godine

 Praćenje, analiza i kontrola naplate potraživanja i troškova poslovanja i drugih podataka i informacija neophodnih za kontrolu rada poslovnih jedinica grupacije

 Konsolidacija i kontrola mesečnih izveštaja svih sektora kompanije

 Kontroliše sprovođenje postojećih procedura poslovanja

 Predlozi za smanjenje potencijalnih rizika poslovanja i unapredjenje rada

 Ostali Ad hoc izveštaji na zahtev

 

Izvršilac multimodalnog transporta sa sledećim zadacima i odgovornostima:

 Svakodnevno održavanje i unapređenje postojećih kontakata sa klijentima

 Učestvovanje u pregovorima i ugovaranje poslova transporta robe
(pomorski, kontejnerski, zbirni, železnički, drumski transport)

 Identifikovanje novih poslovnih mogućnosti, razumevanje poslovnog
okruženja, praćenje tržišta

 Identifikovanje i upravljanje poslovnim
rizicima i predlaganje mera za unapređenje i poboljšanje pozicije
kompanije na tržištu

 Organizovanje transporta robe, uz direktnu, pažljivu i blagovremenu
korespodenciju sa klijentima i ino-partnerima i koordinaciju sa ostalim
poslovnim jedinicama kompanije – u cilju pravovremene isporuke robe
komitentima i realizacije ugovorenih poslova

 Praćenje realizacije i troškova vezanih za obavljanje prevoza radi
ostvarivanja što boljih rezultata poslovanja

 Obezbeđivanje potpune usaglašenosti aktivnosti logistike sa zakonskim
propisima, konvencijama, standardima i pravilima transporta, kao i
pravilima i procedurama kompanije

 Sprovođenje utvrđenih ciljeva i poslovne politike, i na adekvatan način
promovisanje i zaštita interese kompanije prema trećim licima, uvek na
profesionalnom nivou

Menadžer Avio transporta i logistike sa sledećim zadacima i odgovornostima:

 Svakodnevno održavanje i unapređenje postojećih kontakata sa klijentima
i avio kompanijama, učestvovanje u pregovorima i ugovaranje poslova avio
transporta robe

 Identifikacija novih poslovnih mogućnosti, razumevanje poslovnog
okruženja, praćenje tržišta, identifikacija i upravljanje poslovnim rizicima i predlaganje mera za unapređenje i poboljšanje pozicije kompanije na tržištu

 Organizovanje avio transporta robe uz direktnu, pažljivu i blagovremenu
komunikaciju i korespodenciju sa klijentima i ino-partnerima i
koordinaciju sa ostalim poslovnim jedinicama kompanije u cilju
pravovremene isporuke robe komitentima i realizacije ugovorenih poslova

 Praćenje realizacije i troškova vezanih za obavljanje prevoza, radi
ostvarivanja što boljih rezultata poslovanja

 Obezbeđivanje potpune usaglašenosti aktivnosti logistike sa zakonskim
propisima, konvencijama, standardima i pravilima transporta, kao i sa pravilima i procedurama kompanije

 Sprovođenje utvrđenih ciljeva, poslovne politike i na adekvatan način
promovisanje i zaštita interesa kompanije prema trećim licima, uvek na
profesionalnom nivou

 

Pozivamo vas da se prijavite slanjem biografije na office@casaforte.rs
Konkurs je otvoren do 08.avgusta 2022 godine.
Samo odabrani kanditidati će biti pozvani na intervju.

 

Other activities

Održana Druga internacionalna konferencija “Prodaja i prodajni kontroling”

28.juna 2022 godine je održana druga internacionalna konferencija “Prodaja i prodajni kontroling” koju smo organizovali u hybridnom modu, u Privrednoj komori Srbije, uživo, predavači i online učesnici.

Na početku konferecije Biljana Lazarević je istakla da su organizatori imali izazov da odaberu teme i govornike. Naime, zaključak prošlogodišnje konferencije je bio da su prodaja i prodajni kontroling neodvojivi za struktuirano vodjenje prodaje i biznisa, a ove godine, cilj Casa Forte je bio da prikažu širi kontekst uticaja na prodajni rezultat uključivanjem IT zajednice kao neodvojivog dela kontrolinga , zakonske regulative, pre svega fiskalizacije kao stimulansa ili ograničavajućeg faktora prodaje i diskusije na aktulne teme vezane za prodaju kompanija i trgovinu nekretninama, a sve u duhu digitalne agilnosti (digitabilnosti) i održivosti.
Ispred Privredne komore Srbije, konferenciju je otvorio Aleksandar Kemiveš, savetnik predsednika komore i član upravnog odbora RAS-a. On je pohvalio i podstakao dalja stremljenja Casa Forte da uvek dolaze sa predlozima i rešenjima za širenje znanja, medjunarodna povezivanja, spajanja javnog i privatnog sektora, akademske zajednice i privrede.

Panelisti, eksperti iz svojih polja rada i interesovanja iz Severne Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Srbije govorili su na sledeće teme:

Danilo Savić – Data cloud
Goran Kunjadić – Sajber rizici u prodaji
Trajanka Milanovska Aleksova -Efekat pandemije na povećanje svesnosti i potrebe za uvođenjem sales controlling-a
Dušan Roglić – Fiskalizacija
Emilija Dojčinović, student  – Upravljanje prodajom – case study
Luka Antić, student – Prodaja preko interneta – case study
Nikola Stefanović – Kako uspešno prodati kompaniju?
Tijana Vukan – Prodaja i rent nekretnina u Srbiji i Crnoj Gori
Lidija Barjaktarević – Digitabilnost i (finansijske) performanse bankarskog sektora Srbije
Marija Pantelić – Kultura odgovornog upravljanja u cilju osiguravanja održivosti poslovanja
Dušica Popović – Prodajni podsticaji kroz prizmu pravne regulative

Prijatelji konferencije, Kontroling Biznis Centar iz Severne Makedonije, Kognosko iz Hrvatske, Udruženje privrednika Naisus iz Niša i akademija strukovnih studija VIPOS iz Valjeva, podržali su dogadjaj širenjem ideje konferencije i promocijom dogadjaja.

Učešće na konferenciji  je bilo bez kotizacije i preko poslovne mreže Linkedina i Zoom aplikacije je pratilo konferenciju preko 600 učesnika iz zemlje i regiona.

Vesti u vezi održane konferencije:
https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/druga-internacionalna-konferencija-prodaja-i-prodajni-kontroling-28-juna

https:///konferencija-prodaja-i-prodajni-kontroling/

https:///prodaja-i-prodajni-kontrolling/

https://ekonomski.net/odrzana-druga-internacionalna-konferencija-prodaja-i-prodajni-kontroling.html

https:///news/odrzana-konferencija-prodaja-i-prodajni-kontroling

https://www.linkedin.com/posts/datacloudtechnology_sales-salescontrolling-prodaja-activity-6947455216527052800-vQm2?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app

https://www.linkedin.com/posts/orca-lab_orcalab-orcalab-fondzanauku-activity-6949639059073884160-cIJR?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app

https:///preduzetnik/sajber-napadi-postaju-jedna-od-najunosnijih-kriminalnih-radnji-najugrozeniji-sektor-prodaje/

Other activities

GMW 2022

Global Money Week ove godine obeležava 10.jubilej, a mi smo ponovo jedan od vodećih partnera dogadjaja za Srbiju.
Dogadja je putem Linkedin eventa pratilo preko 500 članova grupe, za panel se registrovalo  83 učesnika, svaki<span;> učesnik je dobio e-book: “Korak ispred, priručnik za razvoj MSP”  autora B.Lazarević i V.Davidović i Potvrdu o učešću.

Eknomski portali Nova Ekonomija, Ekonomski online, Biznis i BizLife su medijski ispratili dogadjaj.

⚠️ Glavne poruke panelista našeg ovogodišnjeg  online okupljana pod sloganom “Build Your Future, Be Smart About Money” su bile:

↪”U našem okruženju se žene se veoma često definišu kroz uloge koje predstavljaju drugima-majke, supruge, ali da bismo bile dobre drugima, najpre moramo da budemo dobre same sebi.
Finansijska pismenost, finansijska sigurnost je u osnovi toga. Finansijska samostalnost je put ka slobodi” : istakla je NjKV princeza Ljubica Karadjordjević

↪”Finansijska pismenost je, po definiciji OECD-a, znanje i razumevanje finasijskih koncepata i rizika, kao i veština motivacija i samopuzdanje, da se to znanje primeni kako bi se donele efikasne odluke u različitim finansijskim kontekstima, unapredile finansijske dobrobiti pojedinaca i društva i omogućilo aktivno učestvovanje u ekonomskim zbivanjima. Posebno bih apostrofirao znanje i razumevanje finansijskih koncepata.Ne možete biti dobar menadžer, ako ne razumete finansije “: rekao je Bojan Mišković, bankarski ekspert.
↪”U kontekstu tri ključne reči koje koje obeležavaju GMW-finansijska pismenost, finansijska inkluzija i finansijska rezilijentnost, apostrofirala bih ono čemu treba da idemo, a to je preventiva. Poznajemo dobro bankarske proizvode koji su nam učinili neku nelagodu. Proizvode koje najbolje poznajemo, poznajemo ih po negativnoj praksi, npr. minus po tekućem računu kao najskuplji vid finansiranja za fizičko i pravno lice. A to treba izbeći”- poruka je Biljane Lazarević ispred organizatora dogadjaja.

 

Other activities

Poštujmo različitosti, 2022

U galeriji Gradske opštine Vračar, 27.januara 2022 godine, upriličeno je književno veče „Poštujmo različitosti“, tradicionalni događaj koji Casa Forte organizuje u svrhu približavanja kulture i biznisa, ali i akademske zajednice i privrede.

Domaćin ove svečanosti, u ime Opštine Vračar, bila je član Veća Biljana Rakić koja je istakla da joj je zadovoljstvo što je ovakvo veče održano baš na veliki praznik Svetog Savu.

Ovom prilikom su predstavljene knjige:

“Čudni ljudi” autora Maria Bađuka, profesora Prve Kragujevačke gimnazije, koji  koji se suočava sa problemima života sa multiplesklerozom.

“Osnovi finansijskog inženjeringa”, u izdanju Univerziteta Singidunum, prof.dr Nikole Stakića i prof.dr Lidije Barjaktarović,

“Korak ispred – priručnik za mala i srednja preduzeća”, autora Veljka Davidović i Biljane Lazarević, izdavač Casa Forte

Živojin Žika Petrović (glavni i odgovorni urednik, i direktor Brainz televizije), autor knjiga: „Budi GURU menadžer“, kao i „Nestvarno, a stvarno“, „Do Vidjenja” , „Nestvarno, a stvarno 2“ u izdanju izdavačke kuće „Laguna“ je u tematskom duhu dogadjaja istakao da treba da podstičimo i gajimo različitost u društvu u kom živimo, ali i različitost u sebi, različitost kod dece i mladih u cilju ovladavanja multisciplinarnim veštinima, jer je multisciplinarnost sadašnja buduća i potreba društva, privrede, nauke.
Ovo bi ujedno bila i ključna poruka književne večeri.

Književno veče je podržala Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, na čemu smo joj posebno zahvalni.

Saglasno epidemiološkoj situaciji dogadjaj je organizovan u hibridnom modu ( uživo i online) a publika iz bankarskog, korporativnog, predstavnici udruženja i stranih investitora, akademskog i javnog sektora je podelila pozitivne impresije sa organizatorima.