Other activities

Zelena agenda i održivo poslovanje

Od početka 2023 godine objavljeno je nekoliko stručnih tekstova i intervjua naših konsultanata Veljka Davidovića i Biljane Lazarević na teme Zelene agende, ESG-a, održivosti poslovanja.

Slede linkovi:

Odobravanje kredita firmama zavisiće i od primene principa održivog poslovanja

https://naslovi.net/2023-01-17/biznis/odobravanje-kredita-firmama-zavisice-i-od-primene-principa-odrzivog-poslovanja/32487529

https://ekonomski.net/zeleno-volim-te-zeleno.html

https://www.ambalazaipakovanje.com/odrzivi-razvoj/ekoloska-osvescenost-i-primena-zelene-agende-izazovi-za-korisnike-i-proizvodjace-ambalaze/

Other activities

Različitosti su ispoštovane, 27.januar 2023.

Agenda, teme, sadržaj, učesnici književne večeri koja je održana u 27.01.2023. u Delfi knjižari SKC u potpunosti opravdava naziv “Poštujmo različitosti”

Tradicionalni dogadjaj u organizaciji Casa Forte je promovisao spajanje kulture i privrede, naglašavajući značaj kontinuiranog učenja i praktičnog znanja.

Biljana Lazarević, Senior Consultant iz Casa Forte, kao moderator dogadjaja, autori Brigitte Joe, Ivana Ostojić, Vladimir Djukanović su <span;>se u otvorenom  razgovoru i interakciji sa publikom dotakli potpuno diverzitetnih tema poput: prihvatanja različitosti, savremene ekonomije, zelene agende, investiranja, štednje, dečjih junaka, imaginacije, naučne fantastike, filozofije, veštačke inteligencije, tehnologije, GPT chata, na srpskom i engleskom jeziku.

Biljana je otvorila književno veče predstavjanjem knjige “Korak ispred- Priručnik za razvoj malih i srednjih preduzeća” koja je najavljena na prošlogodišnjem dogadjaju. Ona je koautor knjige, zajedno sa Veljkom Davidovićem. Priručnik služi kao alat za razvoj male privrede kroz adaptiranje  i implementiranje korporativnih alata uslovima rada MSP.

Mladi autor Brigitte Joe, poreklom iz Srbije, trenutno živi radi na relaciji London-Atina-Beograd,  govorila je o junakinji svoje knjige  “Piki Poun” koja je prodata u preko 100,000 primeraka, na 7 jezika. Ona je istakla da želi da bude uz svoju publiku, da inspiriše decu na čitanje i pisanje. Brižita naglašava da bez čitanja, nema ni pisanja. Vodjena primerom njene učiteljice iz Grčke koja ju je ohrabrila pohvalom pisanom zadatku da krene u aktivno pisanje i Brižita želi da podrži buduće pisce i poziva ih da se prijave na godišnje takmičenje svih žanrova za pisce iz celog sveta koje je otvoreno od 01.01.-15.05.2023. Zainteresovani treba da pošalju rukopis i propratno pismo na engleskom jeziku na mail adresu: libertywordswork@gmail.com

Ivana Ostojić, doktor ekonomskih nauka, naučni saradnik u Institutu društvenih nauka u Beogradu, Centar za ekonomska istraživanja, najavila je monografiju ‘Uloga razvojnih finansijskih institucija u podršci održivom razvoju” . Zelena ekonomija, zeleno finansiranje, finansijski sistem i institucije, održivi razvoj, ekonomski rast, ekonomske nejednakosti su aktuelne teme današnjice. Ivana kaže da je Centar za ekonomska istraživanja oformio grupe koje se bave proučavanjem principa zelene ekonomije kojima se uvažava i ekološka dimenzija razvoja i postiže kompromis između ekonomskog rasta, rasta populacije i očuvanja kvaliteta životne sredine. U istraživanjima primenjuje ekonometrijsku analizu kao osnovu za donošenje procena, ekonomskih zaključaka i preporuka i bavi se analizom uloge razvojnih finansijskih institucija u podršci održivom razvoju.

Od Vladimira Djukanovića, finansijskog konsultanta i investitora sa bogatom karijerom u JP Morganu, prozvanog u našim medijima Vuk sa Volstrita, publika je očekivala knjigu na temu investiranja. Medjutim, Vladimir je sve iznenadio. Najavio je roman sa tematikom naučne fantastike i veštačke inteligencije. U njegovoj knjizi  jedan GPT chat postaje svestan. Vladimir je rekao da je po vokaciji filozof i da je filozofija njegova pasija i intelektualna ljubav. On se poslednjih 10 godina bavi filozofijom veštačke inteligencije, ukupno 12 ljudi  na planeti se bave ovom temom.
Zaključak večeri je da su različitosti ispoštovane.

Publika je uživala uz likere i rakiju Podruma Pevac, vino iz vinarije Aleksić u predivnom prostoru k<span;>afeterije „Bukmarker“ || Delfi knjižara SKC i putem Instagram live u toplini svog doma.

Ceo dogadjaj je dostupan na Casa Forte youtube kanalu : https://youtu.be/1Amhm8bvLIc

A vest na portalu Ekonomski Online: https://ekonomski.net/razlicitosti-su-ispostovane.html

 

Other activities

Svet u 2023

Na konferenciji “Svet u 2023”, kroz panele i studije slučaja razmatralo se sa kakvim će se izazovima susretati svet u 2023, kakve su posledice pandemije, kao i kako će se razvijati rat u Ukrajini. U izlaganju su učestvovali i predstavnici naših državnih institucija, (Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade Repubike Srbije i ministar spoljnih poslova, Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraća i infrastrukture u Vladi Republike Srbije, Tomislav Momirović, ministar unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Republike Srbije, Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Mihailo Jovanović, ministar informisanja i telekomunikacija u Vladi Republike Srbije, Marko Blagojević, ministar za javna ulaganja u Vladi Republike Srbije, Edin Đerlek, ministar zadužen za ravnomeran regionalni razvoj u Vladi Republike Srbije, Stefanie Krause, šefica Predstavništva UNHCR-a u Srbiji) koji su perspektive za 2023. sagledavali uglavnom kroz Budžet 2023. RS i postignuća u 2022.

Šta svet čeka u 2023. godini? Prognoze Ekonomist magazina kažu – rat u Ukrajini odrediće odgovor na ovo pitanje.„Šta se dešava sa ratom u Ukrajini? Hoće li se završiti? Najverovatnije ne. Ove godine smo se zapravo dosta pitali o prognozama i samo devet odsto govori da će se rat završiti u 2023. godini“, rekla Joan Hoey, The Economist.
Joan je podelila i predikcije i rezultate istraživanja koja se tiču recesije u Evropi, rasta BDP po zemljama i kontonentima i drugih uticaja poput izbora u Americi, stanju na Tajvanu, digitalnom potpisu za cyber zaštitu, osvetničkom turizmu.

Aldo Lele, Sustainability Manager IKEA South East Europe, kroz case study podelio je sjajne primere aktivnost u kompaniji Ikea sa ciljem “Positive impact on People&Planet”.

Zadovoljstvo je bilo učestvovati na ovom dogadjaju.

#SvetU2023

Other activities

Mentorstvo-saradnja sa Evropskim pokretom u Srbiji u 2022

Brojna istraživanja su pokazala da zabrinjavajuće veliki procenat preduzetnika nije upoznat sa fundamentalnim činjenicama vezanim za finansije. Upravo zato je Evropski pokret u Srbiji današnjom radionicom želeo da unapredi znanja i veštine mentorina u oblasti upravljanja finansijama.

“Bilo mi je zadovoljstvo da vodim radionicu i doprinesem finansijskom opismenjavanju ovih mladih dama koje su aktivno učestvovale u radu, razmeni iskustava i diskusiji.” – istakla je Biljana Lazarević

Other activities

Zapošljavamo, otvorene pozicije kod našeg Klijenta

Za našeg klijenta koji se bavi medjunarodnim transportom, a zbog povećanog obima
posla i novih projekata, oglašavamo pozicije za sledeća radna mesta za kancelariju u Beogradu:

Direktor prodaje, sa sledećim zadacima i odgovornostima:

 Struktuirano vodjenje prodaje i prodajnog tima u skladu sa usvojeni
planom prodaje i KPI preduzeća
 Prodaja usluge preduzeća na temelju godišnjeg plana prodaje, koji usvaja rukovodstvo preduzeća

 Izrada godišnjeg predloga plana prodaje (po vrsti usluge, po tržištu, po
zaposlenom)

  Predlog cene u skladu sa tržišnim uslovima, uskladjeno sa P&L preduzeća,
rokovima tehničkim i ljudskim resursima preduzeća

 Upravljanje P&L sektora prodaja

  Primena i uskladjivanje Komercijalne politike preduzeća

 Održavanje postojeće baze poslovnih partnera i širenje na nove Klijente
i nova tržištima

 Održavaju kontakte s postojećim i potencijalnim kupcima, istražuju
njihovu solventnost (sposobnost plaćanja)

 Organizuje poslovnu prezentaciju prodajnog programa kod Klijenta, na
sajmovima ili u sopstvenim prostorijama preduzeća

 Pregovaranje sa agentima, brodarima, kamionerima, da postigne sporazum,
definiše godišnje okvire posla, rokove i način plaćanja i sklapanje tipskog Komercijalnog  ugovor

 Pregovaranje sa Klijentima, da postigne sporazum, definiše godišnje okvire posla, rokove i način plaćanja i sklapanje tipskog Komercijalnog  ugovor

 Na temelju Komercijalnnog ugovora izdaju naloge za izvršenje usluge i
naplatu obavljanje usluge i nadgledaju rokove njihove realizacije

 Razvija poslovni odnos s partnerima  tako da rešavaju njihove specifične zahteve i pregovaraju o korekcijama uslova saradnje

 Razmatraju prispele reklamacije i  organizuju servisnu službu, kako bi
se sve reklamacije pravovremeno otklonili

 Nadgleda komercijalne i marketinške aktivnosti konkurenata. i koriste
se rezultatima ispitivanja tržišta

 Procenjuju potražnju, odnosno plasman, usluga i predlažu preventivne i
korektivne mere

 Prati kretanja na domaćem i inostranom tržištu, uključuju se u razvoj
novih usluga  kako bi se preduzeće  što više približio zahtevima klijenata  i utvrđuju potrebe budućih tržišta

 Vodi prodajni tim, pretpostavljen je tim liderima prodaje, organizuje,
kontroliše njihov rad i odgovorn je za njega

 Sarađuju s članovima rukovodstva preduzeća: predlažu planove prodaje,
plan naplate i plaćanja, nadgledaju njihovo sprovođenje i podnose izveštaje o njihovoj realizaciji

 Odgovoran za  zakonitost obavljanja poslova

 Delimično obavlja posao u kancelarijama preduzeća, ali veoma često i izlaze iz kancelarija jer obilaze različite partnere

 Komunikativan, i uverljivi u kontaktima s poslovnim partnerima, sa
nužnim ekonomskim, pravnim znanjima i poznavanjem usluge, uz
pregovaračke veštine i poznavanje poslovnog bontona, samostalnost i
inicijativa bitan su preduslov za rad, kao  i dobro vladanje matematikom
i tumačenjem brojeva.

Menadžer u finansijama i administraciji, glavni knjigovodja sa sledećim zadacima i odgovornostima:

 Učestvovanje u izradi i praćenje realizacije usvojenih planova kompanije

 Analiza portfolia postojećih kupaca kao i sagledavanje i ocena boniteta
potencijalnih klijenata

 Praćenje i kontrola troškova poslovanja, poštovanje pravila alokacije po nosiocima i usaglašenosti sa zakonskim propisima

 Saradnja i pregovori sa bankama, priprema dokumentacije potrebne za
odobravanje aranžmana i odgovornost za praćenje ugovorenih obaveza

 Izrada i upravljanje novčanim tokovima i odgovornost za održavanje likvidnosti i  profitabilnosti, praćenje naplate potraživanja

 Izrada izveštaja o rezultatu poslovanja, stanju obaveza i potraživanja na
nedeljnom, mesečnom, godišnjem nivou

 Predlaganje mera i praćenje aktivnosti vezanih za unapredjenje računovodstvenog informacionog sistema

 Izrada, vodjenje, arhiviranje i održavanje finansijske i nefinansijske
dokumentacije tačno, ažurno, sistematično i odgovorno, kako bi se izbegle greške pri unosu i obradbi podataka

 Knjiženje ulaznih i izlaznih faktura

 Izrada završnog računa, poreskih bilansa i svih poreskih prijava, obračun svih vrsta poreza (PDV, porez na imovinu, komunalne takse)

 Stalno praćenje promena zakonske regulative, kao i implementacija i
prilagođavanje iste u poslovni sistem firme

 Ovlašćeni računovodja za overu završnog računa preduzeća

 

Kontrolor poslovanja sa sledećim zadacima i odgovornostima:

 Učestvovanje u izradi i praćenje realizacije usvojenih planova kompanije

 Analiza portfolia postojećih kupaca kao i sagledavanje i ocena boniteta
potencijalnih klijenata

 Praćenje i kontrola troškova poslovanja, poštovanje pravila alokacije po nosiocima i usaglašenosti sa zakonskim propisima

 Kreiranje i analiza periodičnih i godišnjih izveštaja i planova svih sektora
kompanije

 Izrada izveštaja i analiza profitabilnosti sektora u odnosu na budžet i
prethodne godine

 Praćenje, analiza i kontrola naplate potraživanja i troškova poslovanja i drugih podataka i informacija neophodnih za kontrolu rada poslovnih jedinica grupacije

 Konsolidacija i kontrola mesečnih izveštaja svih sektora kompanije

 Kontroliše sprovođenje postojećih procedura poslovanja

 Predlozi za smanjenje potencijalnih rizika poslovanja i unapredjenje rada

 Ostali Ad hoc izveštaji na zahtev

 

Izvršilac multimodalnog transporta sa sledećim zadacima i odgovornostima:

 Svakodnevno održavanje i unapređenje postojećih kontakata sa klijentima

 Učestvovanje u pregovorima i ugovaranje poslova transporta robe
(pomorski, kontejnerski, zbirni, železnički, drumski transport)

 Identifikovanje novih poslovnih mogućnosti, razumevanje poslovnog
okruženja, praćenje tržišta

 Identifikovanje i upravljanje poslovnim
rizicima i predlaganje mera za unapređenje i poboljšanje pozicije
kompanije na tržištu

 Organizovanje transporta robe, uz direktnu, pažljivu i blagovremenu
korespodenciju sa klijentima i ino-partnerima i koordinaciju sa ostalim
poslovnim jedinicama kompanije – u cilju pravovremene isporuke robe
komitentima i realizacije ugovorenih poslova

 Praćenje realizacije i troškova vezanih za obavljanje prevoza radi
ostvarivanja što boljih rezultata poslovanja

 Obezbeđivanje potpune usaglašenosti aktivnosti logistike sa zakonskim
propisima, konvencijama, standardima i pravilima transporta, kao i
pravilima i procedurama kompanije

 Sprovođenje utvrđenih ciljeva i poslovne politike, i na adekvatan način
promovisanje i zaštita interese kompanije prema trećim licima, uvek na
profesionalnom nivou

Menadžer Avio transporta i logistike sa sledećim zadacima i odgovornostima:

 Svakodnevno održavanje i unapređenje postojećih kontakata sa klijentima
i avio kompanijama, učestvovanje u pregovorima i ugovaranje poslova avio
transporta robe

 Identifikacija novih poslovnih mogućnosti, razumevanje poslovnog
okruženja, praćenje tržišta, identifikacija i upravljanje poslovnim rizicima i predlaganje mera za unapređenje i poboljšanje pozicije kompanije na tržištu

 Organizovanje avio transporta robe uz direktnu, pažljivu i blagovremenu
komunikaciju i korespodenciju sa klijentima i ino-partnerima i
koordinaciju sa ostalim poslovnim jedinicama kompanije u cilju
pravovremene isporuke robe komitentima i realizacije ugovorenih poslova

 Praćenje realizacije i troškova vezanih za obavljanje prevoza, radi
ostvarivanja što boljih rezultata poslovanja

 Obezbeđivanje potpune usaglašenosti aktivnosti logistike sa zakonskim
propisima, konvencijama, standardima i pravilima transporta, kao i sa pravilima i procedurama kompanije

 Sprovođenje utvrđenih ciljeva, poslovne politike i na adekvatan način
promovisanje i zaštita interesa kompanije prema trećim licima, uvek na
profesionalnom nivou

 

Pozivamo vas da se prijavite slanjem biografije na office@casaforte.rs
Konkurs je otvoren do 08.avgusta 2022 godine.
Samo odabrani kanditidati će biti pozvani na intervju.