News

Projects

Novi projekat u 4M specijalni alati podržan od strane…

Upravo smo krenuli sa realizacijom projekta “Konsultantska prodrška za unapredjenje izvoznih kapaciteta” u kompaniji 4m_specijalni alati u programu Development Agency of Serbia (RAS).

Mere intervencije uključuju aktivnosti koje se tiču:

➡️ unapredjenja finansijskog upravljanja

➡️ obuke u cilju sticanja znanja u vezi sa prodajom na inostranom tržištu

Naš projektni tim  čine Katarina Davidovic, Tijana Karaklić, Sladjana Čolić
i Biljana Lazarević na čelu sa Veljkom Davidović, i vredno smo pristupili radu.

Velika zahvalnost na izvanrednoj saradnji  Mirjani Isailović, Ines Novosel i Olji Pavlović

#RAS #4Mspecijalnialati #MiloradČetnik #PosrškaIzvoz

Other activities

Mentorstvo-saradnja sa Evropskim pokretom u Srbiji u 2022

Brojna istraživanja su pokazala da zabrinjavajuće veliki procenat preduzetnika nije upoznat sa fundamentalnim činjenicama vezanim za finansije. Upravo zato je Evropski pokret u Srbiji današnjom radionicom želeo da unapredi znanja i veštine mentorina u oblasti upravljanja finansijama.

“Bilo mi je zadovoljstvo da vodim radionicu i doprinesem finansijskom opismenjavanju ovih mladih dama koje su aktivno učestvovale u radu, razmeni iskustava i diskusiji.” – istakla je Biljana Lazarević

Other activities

Zapošljavamo, otvorene pozicije kod našeg Klijenta

Za našeg klijenta koji se bavi medjunarodnim transportom, a zbog povećanog obima
posla i novih projekata, oglašavamo pozicije za sledeća radna mesta za kancelariju u Beogradu:

Direktor prodaje, sa sledećim zadacima i odgovornostima:

 Struktuirano vodjenje prodaje i prodajnog tima u skladu sa usvojeni
planom prodaje i KPI preduzeća
 Prodaja usluge preduzeća na temelju godišnjeg plana prodaje, koji usvaja rukovodstvo preduzeća

 Izrada godišnjeg predloga plana prodaje (po vrsti usluge, po tržištu, po
zaposlenom)

  Predlog cene u skladu sa tržišnim uslovima, uskladjeno sa P&L preduzeća,
rokovima tehničkim i ljudskim resursima preduzeća

 Upravljanje P&L sektora prodaja

  Primena i uskladjivanje Komercijalne politike preduzeća

 Održavanje postojeće baze poslovnih partnera i širenje na nove Klijente
i nova tržištima

 Održavaju kontakte s postojećim i potencijalnim kupcima, istražuju
njihovu solventnost (sposobnost plaćanja)

 Organizuje poslovnu prezentaciju prodajnog programa kod Klijenta, na
sajmovima ili u sopstvenim prostorijama preduzeća

 Pregovaranje sa agentima, brodarima, kamionerima, da postigne sporazum,
definiše godišnje okvire posla, rokove i način plaćanja i sklapanje tipskog Komercijalnog  ugovor

 Pregovaranje sa Klijentima, da postigne sporazum, definiše godišnje okvire posla, rokove i način plaćanja i sklapanje tipskog Komercijalnog  ugovor

 Na temelju Komercijalnnog ugovora izdaju naloge za izvršenje usluge i
naplatu obavljanje usluge i nadgledaju rokove njihove realizacije

 Razvija poslovni odnos s partnerima  tako da rešavaju njihove specifične zahteve i pregovaraju o korekcijama uslova saradnje

 Razmatraju prispele reklamacije i  organizuju servisnu službu, kako bi
se sve reklamacije pravovremeno otklonili

 Nadgleda komercijalne i marketinške aktivnosti konkurenata. i koriste
se rezultatima ispitivanja tržišta

 Procenjuju potražnju, odnosno plasman, usluga i predlažu preventivne i
korektivne mere

 Prati kretanja na domaćem i inostranom tržištu, uključuju se u razvoj
novih usluga  kako bi se preduzeće  što više približio zahtevima klijenata  i utvrđuju potrebe budućih tržišta

 Vodi prodajni tim, pretpostavljen je tim liderima prodaje, organizuje,
kontroliše njihov rad i odgovorn je za njega

 Sarađuju s članovima rukovodstva preduzeća: predlažu planove prodaje,
plan naplate i plaćanja, nadgledaju njihovo sprovođenje i podnose izveštaje o njihovoj realizaciji

 Odgovoran za  zakonitost obavljanja poslova

 Delimično obavlja posao u kancelarijama preduzeća, ali veoma često i izlaze iz kancelarija jer obilaze različite partnere

 Komunikativan, i uverljivi u kontaktima s poslovnim partnerima, sa
nužnim ekonomskim, pravnim znanjima i poznavanjem usluge, uz
pregovaračke veštine i poznavanje poslovnog bontona, samostalnost i
inicijativa bitan su preduslov za rad, kao  i dobro vladanje matematikom
i tumačenjem brojeva.

Menadžer u finansijama i administraciji, glavni knjigovodja sa sledećim zadacima i odgovornostima:

 Učestvovanje u izradi i praćenje realizacije usvojenih planova kompanije

 Analiza portfolia postojećih kupaca kao i sagledavanje i ocena boniteta
potencijalnih klijenata

 Praćenje i kontrola troškova poslovanja, poštovanje pravila alokacije po nosiocima i usaglašenosti sa zakonskim propisima

 Saradnja i pregovori sa bankama, priprema dokumentacije potrebne za
odobravanje aranžmana i odgovornost za praćenje ugovorenih obaveza

 Izrada i upravljanje novčanim tokovima i odgovornost za održavanje likvidnosti i  profitabilnosti, praćenje naplate potraživanja

 Izrada izveštaja o rezultatu poslovanja, stanju obaveza i potraživanja na
nedeljnom, mesečnom, godišnjem nivou

 Predlaganje mera i praćenje aktivnosti vezanih za unapredjenje računovodstvenog informacionog sistema

 Izrada, vodjenje, arhiviranje i održavanje finansijske i nefinansijske
dokumentacije tačno, ažurno, sistematično i odgovorno, kako bi se izbegle greške pri unosu i obradbi podataka

 Knjiženje ulaznih i izlaznih faktura

 Izrada završnog računa, poreskih bilansa i svih poreskih prijava, obračun svih vrsta poreza (PDV, porez na imovinu, komunalne takse)

 Stalno praćenje promena zakonske regulative, kao i implementacija i
prilagođavanje iste u poslovni sistem firme

 Ovlašćeni računovodja za overu završnog računa preduzeća

 

Kontrolor poslovanja sa sledećim zadacima i odgovornostima:

 Učestvovanje u izradi i praćenje realizacije usvojenih planova kompanije

 Analiza portfolia postojećih kupaca kao i sagledavanje i ocena boniteta
potencijalnih klijenata

 Praćenje i kontrola troškova poslovanja, poštovanje pravila alokacije po nosiocima i usaglašenosti sa zakonskim propisima

 Kreiranje i analiza periodičnih i godišnjih izveštaja i planova svih sektora
kompanije

 Izrada izveštaja i analiza profitabilnosti sektora u odnosu na budžet i
prethodne godine

 Praćenje, analiza i kontrola naplate potraživanja i troškova poslovanja i drugih podataka i informacija neophodnih za kontrolu rada poslovnih jedinica grupacije

 Konsolidacija i kontrola mesečnih izveštaja svih sektora kompanije

 Kontroliše sprovođenje postojećih procedura poslovanja

 Predlozi za smanjenje potencijalnih rizika poslovanja i unapredjenje rada

 Ostali Ad hoc izveštaji na zahtev

 

Izvršilac multimodalnog transporta sa sledećim zadacima i odgovornostima:

 Svakodnevno održavanje i unapređenje postojećih kontakata sa klijentima

 Učestvovanje u pregovorima i ugovaranje poslova transporta robe
(pomorski, kontejnerski, zbirni, železnički, drumski transport)

 Identifikovanje novih poslovnih mogućnosti, razumevanje poslovnog
okruženja, praćenje tržišta

 Identifikovanje i upravljanje poslovnim
rizicima i predlaganje mera za unapređenje i poboljšanje pozicije
kompanije na tržištu

 Organizovanje transporta robe, uz direktnu, pažljivu i blagovremenu
korespodenciju sa klijentima i ino-partnerima i koordinaciju sa ostalim
poslovnim jedinicama kompanije – u cilju pravovremene isporuke robe
komitentima i realizacije ugovorenih poslova

 Praćenje realizacije i troškova vezanih za obavljanje prevoza radi
ostvarivanja što boljih rezultata poslovanja

 Obezbeđivanje potpune usaglašenosti aktivnosti logistike sa zakonskim
propisima, konvencijama, standardima i pravilima transporta, kao i
pravilima i procedurama kompanije

 Sprovođenje utvrđenih ciljeva i poslovne politike, i na adekvatan način
promovisanje i zaštita interese kompanije prema trećim licima, uvek na
profesionalnom nivou

Menadžer Avio transporta i logistike sa sledećim zadacima i odgovornostima:

 Svakodnevno održavanje i unapređenje postojećih kontakata sa klijentima
i avio kompanijama, učestvovanje u pregovorima i ugovaranje poslova avio
transporta robe

 Identifikacija novih poslovnih mogućnosti, razumevanje poslovnog
okruženja, praćenje tržišta, identifikacija i upravljanje poslovnim rizicima i predlaganje mera za unapređenje i poboljšanje pozicije kompanije na tržištu

 Organizovanje avio transporta robe uz direktnu, pažljivu i blagovremenu
komunikaciju i korespodenciju sa klijentima i ino-partnerima i
koordinaciju sa ostalim poslovnim jedinicama kompanije u cilju
pravovremene isporuke robe komitentima i realizacije ugovorenih poslova

 Praćenje realizacije i troškova vezanih za obavljanje prevoza, radi
ostvarivanja što boljih rezultata poslovanja

 Obezbeđivanje potpune usaglašenosti aktivnosti logistike sa zakonskim
propisima, konvencijama, standardima i pravilima transporta, kao i sa pravilima i procedurama kompanije

 Sprovođenje utvrđenih ciljeva, poslovne politike i na adekvatan način
promovisanje i zaštita interesa kompanije prema trećim licima, uvek na
profesionalnom nivou

 

Pozivamo vas da se prijavite slanjem biografije na office@casaforte.rs
Konkurs je otvoren do 08.avgusta 2022 godine.
Samo odabrani kanditidati će biti pozvani na intervju.

 

Other activities

Održana Druga internacionalna konferencija “Prodaja i prodajni kontroling”

28.juna 2022 godine je održana druga internacionalna konferencija “Prodaja i prodajni kontroling” koju smo organizovali u hybridnom modu, u Privrednoj komori Srbije, uživo, predavači i online učesnici.

Na početku konferecije Biljana Lazarević je istakla da su organizatori imali izazov da odaberu teme i govornike. Naime, zaključak prošlogodišnje konferencije je bio da su prodaja i prodajni kontroling neodvojivi za struktuirano vodjenje prodaje i biznisa, a ove godine, cilj Casa Forte je bio da prikažu širi kontekst uticaja na prodajni rezultat uključivanjem IT zajednice kao neodvojivog dela kontrolinga , zakonske regulative, pre svega fiskalizacije kao stimulansa ili ograničavajućeg faktora prodaje i diskusije na aktulne teme vezane za prodaju kompanija i trgovinu nekretninama, a sve u duhu digitalne agilnosti (digitabilnosti) i održivosti.
Ispred Privredne komore Srbije, konferenciju je otvorio Aleksandar Kemiveš, savetnik predsednika komore i član upravnog odbora RAS-a. On je pohvalio i podstakao dalja stremljenja Casa Forte da uvek dolaze sa predlozima i rešenjima za širenje znanja, medjunarodna povezivanja, spajanja javnog i privatnog sektora, akademske zajednice i privrede.

Panelisti, eksperti iz svojih polja rada i interesovanja iz Severne Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Srbije govorili su na sledeće teme:

Danilo Savić – Data cloud
Goran Kunjadić – Sajber rizici u prodaji
Trajanka Milanovska Aleksova -Efekat pandemije na povećanje svesnosti i potrebe za uvođenjem sales controlling-a
Dušan Roglić – Fiskalizacija
Emilija Dojčinović, student  – Upravljanje prodajom – case study
Luka Antić, student – Prodaja preko interneta – case study
Nikola Stefanović – Kako uspešno prodati kompaniju?
Tijana Vukan – Prodaja i rent nekretnina u Srbiji i Crnoj Gori
Lidija Barjaktarević – Digitabilnost i (finansijske) performanse bankarskog sektora Srbije
Marija Pantelić – Kultura odgovornog upravljanja u cilju osiguravanja održivosti poslovanja
Dušica Popović – Prodajni podsticaji kroz prizmu pravne regulative

Prijatelji konferencije, Kontroling Biznis Centar iz Severne Makedonije, Kognosko iz Hrvatske, Udruženje privrednika Naisus iz Niša i akademija strukovnih studija VIPOS iz Valjeva, podržali su dogadjaj širenjem ideje konferencije i promocijom dogadjaja.

Učešće na konferenciji  je bilo bez kotizacije i preko poslovne mreže Linkedina i Zoom aplikacije je pratilo konferenciju preko 600 učesnika iz zemlje i regiona.

Vesti u vezi održane konferencije:
https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/druga-internacionalna-konferencija-prodaja-i-prodajni-kontroling-28-juna

https:///konferencija-prodaja-i-prodajni-kontroling/

https:///prodaja-i-prodajni-kontrolling/

https://ekonomski.net/odrzana-druga-internacionalna-konferencija-prodaja-i-prodajni-kontroling.html

https:///news/odrzana-konferencija-prodaja-i-prodajni-kontroling

https://www.linkedin.com/posts/datacloudtechnology_sales-salescontrolling-prodaja-activity-6947455216527052800-vQm2?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app

https://www.linkedin.com/posts/orca-lab_orcalab-orcalab-fondzanauku-activity-6949639059073884160-cIJR?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app

https:///preduzetnik/sajber-napadi-postaju-jedna-od-najunosnijih-kriminalnih-radnji-najugrozeniji-sektor-prodaje/

Seminars

Prodaja i prodajni kontroling // Sales and sales controlling

Pozivamo vas na drugu internacionalnu konferenciju “Prodaja i prodajni kontroling” koja se održava 28.juna 2022 godine od 9.00 do 14.00.

Panelisti, eksperti iz svojih polja rada i interesovanja daju doprinos u kontekstu krovne teme: “Prodaja i prodajni kontroling” i prijatelji konferencije dolaze iz Severne Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Srbije.

↪️ Danilo Savić – Data cloud
↪️ Goran Kunjadić – Sajber rizici u prodaji// Cyber risks in sales

↪️ Trajanka Milanovska Aleksova -Efekat pandemije na povećanje svesnosti i potrebe za uvođenjem sales controlling-a
// The effect of the pandemic on raising awareness and the need to introduce sales controlling

↪️ Dušan Roglić – Fiskalizacija // Fiscalisation

↪️ Emilija Dojčinović – Upravljanje prodajom // Sales management – case study

↪️ Luka Antić – Prodaja preko interneta // Selling online – case study

↪️ Nikola Stefanović – Kako uspešno prodati kompaniju? // How to successfully sell a company?

↪️ Tijana Vukan – Prodaja i rent nekretnina u Srbiji i Crnoj Gori // Sales and rent of real estate in Serbia and Montenegro

↪️ Lidija Barjaktarević – Digitabilnost i (finansijske) performanse bankarskog sektora Srbije // Digitability and (financial) performance of the banking sector in Serbia

↪️ Marija Pantelić – Kultura odgovornog upravljanja u cilju osiguravanja održivosti poslovanja // A culture of responsible management in order to ensure business sustainability

↪️ Dušica Popović – Prodajni podsticaji kroz prizmu zakonske regulative // Sales incentives through the prism of law regulative

Konferencija promoviše koncept prodaje i prodajnog kontrolinga kao dve strane iste medelje, spoj akademske zajednice i privrede, javnog i privatnog sektora.

Konferenciju organizujemo u hybridnom modu, a deo uživo se održava u Privrednoj komori Srbije i komora je koorganizator.

Učešće je BEZ kotizacije.

____________

We invite you to the second international conference “Sales and Sales Controlling” which will be held on June 28, 2022 from 9.00 to 14.00.

Panelists, experts from their fields of work and interests, contribute in the context of the main topic: “Sales and sales controlling” and friends of
conference come from Northern Macedonia, Montenegro, Croatia and Serbia.

The conference promotes the concept of sales and sales controlling as two sides of the same border, a fusion of academia and business, public and private sector.

We are organizing the conference in hybrid mode, and part of it is being held live at the Serbian Chamber of Commerce and the chamber is a co-organizer.

Participation is WITHOUT registration fee.

Seminars

Internacionalna konferencija-Executive reporting and communication skills in controlling

Controlling_Programma_EN

Casa Forte je i ove godine partner za Srbiju Controlling Business Centar, Severna Makedonija na 2. Internacionalnoj kontroling konferenciji pod nazivom ” Executive reporting and communication skills in conttolling”, 06.maja 2022 godine, od 9.00-17.00, putem ZOOM platforme.

Tema konferencije je inspirisana potrebom menadžmenta za jasnim i transparentnim izveštajima dizajniranim tako da dijagnostikuju snage i slabosti kompanije.

Efektivna komunikacija sa korisnicima izveštaja je dvosmerna i zato je važno da kontrolor koji izradjuje izveštaje šalje jasnu poruku.