Other activities

Konsultanti Casa Forte izabrani u zvanje Profesora

Odlukom Nastavno-naučnog veća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu na sednici održanoj 26.septembra 2023 godine Veljko Davidović i Biljana Lazarević su izabrani u zvanje predavač van radnog odnosa,  u cilju angažovanja u delu aktivne nastave na studijskom programu “Menadžer prodaje”.

 

 

 

Ovo je samo nastavak izuzetne saradnje sa fakultetom.