Other activities

Casa Forte na WDR radiju iz Kelna i podkastu…

 

Naš Senior Consultant Biljana Lazarević je za WDR radio iz Kelna i podkast COSMO bosanski/hrvatski/srpski govorila na temu stečaja i likvadacije.

Tokom intervjua sa autorom Borisom Rabrenovićem Biljana je istakla da je ključ u prevenciji, kroz preispitivanje i unapredjenje poslovnih procesa sa aspekta mikroekonomije , ali i korišćenju benefita subvencionisane državne podrške, sagledavanju makroekonomskih uticaja u cilju prevencije rizika i upravljanja promenama.