Other activities

ESG i nefinansijski izveštaji u fokusu

 

U poslednjih nekoliko meseci, na nivou EU došlo je do temeljnih promena i usvajanja novih direktiva i zakona koji iz korena menjaju principe poslovanja kompanija na teritoriji EU i utvrđuju osnovne ESG principe poslovanja za budućnost. S obzirom na povezanost srpske i EU privrede, navedene promene će indirektno uticati i na poslovanje domaćih kompanija.

Na nacionalnoj konferenciji „Jačanje korporativnog upravljanja u Srbiji: Izvještavanje o održivosti i sve veća uloga odbora za reviziju” održanoj u Beogradu, 11. maja 2023. godine raspravljalo se o izazovima i potencijalnim odgovorima u vezi sa:

(1) novim odredbama direktive Evropske unije (EU) o korporativnom izveštavanju o održivosti, uključujući nacrt evropskih standarda za izveštavanje o održivosti;

(2) sprovođenju zahteva EU za izveštavanjem o održivosti, koji su već transponovani u srpsko zakonodavstvo („nefinansijski izveštaj“);

(3) sve većoj ulozi odbora za reviziju u jačanju poverenja u zakonsku reviziju i finansijske i nefinansijske informacije.

Uvođenje zahteva za izveštavanje o održivosti biće izazovno i skupo za većinu kompanija, takođe i u zemljama članicama EU. Na Konferenciji je razmotrena spremnost kompanija u Srbiji da usvoje zahteve nefinansijskog izveštavanja, na osnovu regionalnog rada Međunarodne finansijske korporacije, koja je deo Grupacije Svetske banke. Razmatrane su trenutne prakse kao mogući pokretači za nefinansijsko izveštavanje (sa pogledom na širu agendu EU), i ulogu izgradnje kapaciteta ESG lokalnih posrednika.

“Učešće na ovoj konferenciji donelo nam je pregršt novih ideja, modela, informacija i alata koji mogu biti implementirani u praksu MSP tokom realizacije naših projekata.” zaključili su  Lazarević i Davidović

Veljko Davidović Conference 11 May certificate

Biljana Lazarević Conference 11 May