Other activities

Najava Biznis kupa Srbije 2021

Po ugledu na tradicionalni Valor kup organizovan u bankarskom sektoru (http://valorgroup.rs/sr/vesti.1.29.html ), ovog puta,  pomoću poslovne simulacije Coin&Fund (https://casaforte.rs/coinfund) , razvijene od strane Casa Forte i namenjene korišćenju u biznisu, zajedničkim snagama Valor group i  Casa Forte pokreću Biznis kup Srbije namenjen privredi.

Inspiraciju za organizovanje Biznis kupa pronašli smo u svakodnevnim poslovnim izazovima preduzeća, težnji za učenjem i unapredjenjem poslovanja, mogućnosti testiranja kvaliteta odluka u virtualnom preduzeću, takmičenju i promociji učesnika kupa.

Ljudi najbolje uče kroz rad i primenu- simulaciju za razoj poslovnih veština i znanja u konkurentnom okruženju koje je realno ali istovremeno oslobođeno stvarnog rizika daje priliku takmučaru da isti sagleda i evaluira. Simulacija poslovanja doprinosi stvaranju korporativne kulture koja je zasnovana na holističkom pristupu – posmatranju organizacije kao celine.

Biznis kup Srbije je edukativni i takmičarski dogadjaj na kom ćete imati priliku da se upoznate sa teorijskim znanjima i  praktičnim  iskustvima i zajedno sa vašim dosadašnjim znanjem i iskustvom, testirate nivo dostignuća svog tima kroz vodjenje virtualnog preduzeća u Coin&Fund simulaciji.

Poslovna simulacija Coin&Fund  je deo nastavnog programa Univerziteta Singidunum, u upotrebi je u brojnim preduzećima na projektima podržanim od strane EBRD (Evropske banke za obnovu i razvoj)  i RAS (Razvojne agencije Srbije), a tradicionalno je u upotrebi na takmičenjima koja Casa Forte organizuje povodom Svetske nedelje novca, a u cilju cilju podizanja svesti mladih o finansijskoj pismenosti, upravljanju novcem i finansijama i razvoju preduzetničkih veština.

Timovima, koje čine učenici i studenti, uz podršku iskustva iz prakse koju su pružili su predstavnici velikih firmi, banaka, Privredne komore, direktori gradskih preduzeća, kroz realne simulacije i zadatke, igrači uz svoje mentore prevazilazile prepreke u poslovanju fiktivnih preduzeća i donose odluke i rešenja.

Predavači će preneti svoja iskustva i dati savete za rešavanje dilema, sumnji, pitanja i briga koje su svakodnevno povezane sa upravljanjem preduzećem i poslovnim procesima.

Takmičarskom delu predhode obuke na kojima čete se detaljnije upoznati sa:

 vezom između poslovnog i finansijskog modela
 načinom donošenja odluka: svesno ili podsvesno?
 smernicama za vođenje prodajnih timova, efikasnog i efektivnog rada sa klijentima, proizvodima/uslugama, zaposlenima
 praktičnim iskustavima u implementaciji najboljih biznis modela u Srbiji i regionu
 vodjenjem  biznisa u virtuelnom B2B preduzeću pomoću online simulacije Coin&Fund-demo pre takmičenja

Kup je organizovan  po principu sportskog takmičanja: po 10 kompanija u 4 grupe takmiče se za učešće u finalu kupa i titulu Šampion Biznis kupa Srbije.

Grupa A: Beograd i okolina, održava se u Beogradu, 24 i 25.septembra 2021

Grupa B: Niš i okolina, održava se Nišu, 08 i 09 oktobra 2021

Grupa C: Vojvodina, održava se u Novom Sadu, 22 i 23 oktobar 2021

Grupa D: Kragujevac, Čačak, Užice, Požega, održava se u Kragujevcu,  05 i 06.novembar 2021

Veliko finale Biznis kupa Srbije održava se 19. novembra  2021 godine u Beogradu.

Isti dogadjaj realizujemo i u Crnoj gori- Montenegro biznis kup.