Seminars

Prodaja i prodajni kontroling // Sales and sales controlling

Pozivamo vas na drugu internacionalnu konferenciju “Prodaja i prodajni kontroling” koja se održava 28.juna 2022 godine od 9.00 do 14.00.

Panelisti, eksperti iz svojih polja rada i interesovanja daju doprinos u kontekstu krovne teme: “Prodaja i prodajni kontroling” i prijatelji konferencije dolaze iz Severne Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Srbije.

↪️ Danilo Savić – Data cloud
↪️ Goran Kunjadić – Sajber rizici u prodaji// Cyber risks in sales

↪️ Trajanka Milanovska Aleksova -Efekat pandemije na povećanje svesnosti i potrebe za uvođenjem sales controlling-a
// The effect of the pandemic on raising awareness and the need to introduce sales controlling

↪️ Dušan Roglić – Fiskalizacija // Fiscalisation

↪️ Emilija Dojčinović – Upravljanje prodajom // Sales management – case study

↪️ Luka Antić – Prodaja preko interneta // Selling online – case study

↪️ Nikola Stefanović – Kako uspešno prodati kompaniju? // How to successfully sell a company?

↪️ Tijana Vukan – Prodaja i rent nekretnina u Srbiji i Crnoj Gori // Sales and rent of real estate in Serbia and Montenegro

↪️ Lidija Barjaktarević – Digitabilnost i (finansijske) performanse bankarskog sektora Srbije // Digitability and (financial) performance of the banking sector in Serbia

↪️ Marija Pantelić – Kultura odgovornog upravljanja u cilju osiguravanja održivosti poslovanja // A culture of responsible management in order to ensure business sustainability

↪️ Dušica Popović – Prodajni podsticaji kroz prizmu zakonske regulative // Sales incentives through the prism of law regulative

Konferencija promoviše koncept prodaje i prodajnog kontrolinga kao dve strane iste medelje, spoj akademske zajednice i privrede, javnog i privatnog sektora.

Konferenciju organizujemo u hybridnom modu, a deo uživo se održava u Privrednoj komori Srbije i komora je koorganizator.

Učešće je BEZ kotizacije.

____________

We invite you to the second international conference “Sales and Sales Controlling” which will be held on June 28, 2022 from 9.00 to 14.00.

Panelists, experts from their fields of work and interests, contribute in the context of the main topic: “Sales and sales controlling” and friends of
conference come from Northern Macedonia, Montenegro, Croatia and Serbia.

The conference promotes the concept of sales and sales controlling as two sides of the same border, a fusion of academia and business, public and private sector.

We are organizing the conference in hybrid mode, and part of it is being held live at the Serbian Chamber of Commerce and the chamber is a co-organizer.

Participation is WITHOUT registration fee.