Newsletters

Casa Forte NewsLetter Q3

CASA FORTE NEWSLETTER-2021-03

U našem NewsLetter za Q3 možete se upoznati sa:
✔ dogadjajima koji nam predstoje: najava Biznis Kupa 2021,
✔ najzanimljivijim aktivnostima iz predhodnog kvartala,
✔ stručnim tekstom- veza Prelomne tačke, Budžeta, KPI i Bonus šeme,
✔ poslovna povezivanjima, preporukama za čitanje itd

Hvala na pažnji!
Casa Forte team