Coin&Fund

Elevator Lab Challenge 2020

 

U grupi od 7 najboljih domaćih startup proizvoda i rešenja u oblasti finansijskih tehnologija na nivou MVP (minimalno održiv proizvod) takmičili smo se u finalu lokalnog Elevator Lab Challenge koji organizuju Raiffeisen banka i Startit.

Coin&Fund

Coin&Fund u drugoj godini korišćenja

Aplikacije Coin&Fund ulazi u drugu godinu korišćenja u nastavnom programu Univerziteta Singidunum.

Sem toga, simulacija je implementirana u nekoliko preduzeća kroz projekte podržane od strane RAS-a (Razvojna agencije Srbije) i EBRD-a (Evropske banke za obnovu i razvoj.