Other activities

Saradnja sa Univerzitetom Singidunum

Casa Forte od osnivanja u svom radu teži povezivanju privrede i akademske zajednice.
Izuzetno smo ponosni smo na saradnju sa Poslovnim fakultetom Univerziteta Singidinum, počev od naših prvih učešća na FINIZ koferenciji 2018 godine, gostujućim predavanjima, studijama slučaja, zajedničkom organizacijom edukativnih dogadjaja Global Money Week, projektima, do nedavnog uključivanja naših konsultanata Veljka Davidovića i Biljane Lazarević u Programski odbor desete jubilarne konferencicije FINIZ i predstavljanje simulacije Coin&Fund u petogodišnjoj strategiji univerziteteta koju smo razvijali i za potrebe nastavnog procesa Poslovnog fakulteta.

Programski odbor 2023

https://repository.singidunum.ac.rs/files/2023/09/Strategija-razvoja-Univerziteta-Singidunum-od-2023-2028.pdf