Other activities

Izbor u zvanja predavača na Ekonomskom fakultetu Kragujevac

Odlukom Nastavno-naučnog veća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu na sednici održanoj 26.septembra 2023 godine Veljko Davidović i Biljana Lazarević su izabrani u zvanje predavač van radnog odnosa,  u cilju angažovanja u delu aktivne nastave na studijskom programu “Menadžer prodaje”.

Ovo je samo nastavak izuzetne saradnje sa fakultetom.

Više informacija o upisu  i prednostima koje stiču nosioci diplome držvnog fakulteta ovog studijskog programa možete očekivati uskoro.