Novo Normalno

Saznaj kako da pripremiš budžet i plan za poslovnu godinu i time unaprediš funkcionisanje preduzeća. Nauči kako da kreiraš dugoročnu marketing strategiju i isplaniraš prihode, rashode, dobiti i ROI.

Prodaja i Prodajni kontroling – osnovni modul

Nauči kako da strateški pristupiš prodaji i podigneš efikasnost i efektivnost poslovanja. Uz ovaj vebinar upoznaćeš se sa prodajnim i kontroling alatima za planiranje, analizu i praćenje rada u prodaji. Lekcije će ti omogućiti bolje razumevanje uticaja svih aktivnosti u prodaji na rezultat poslovanja.

Prodaja i Prodajni kontroling – napredni modul

Unapredi znanje stečeno na osnovnom vebinaru. Nauči kako da upravljaš prodajnom cenom i kako da postaviš KPI. Pripremi se za kategorizaciju proizvoda i kupaca kao i za kreiranje bonus skale za zaposlene. Stekni osnovu za odgovornije funkcije i dalje napredovanje.

Coin&Fund

Coin&Fund je dizajniran i implementiran kao edukativni alat pomoću kojeg korisnici svih nivoa znanja imaju priliku da kroz simulaciju vide kako njihove odluke kao direktora virtuelnih kompanija utiču na poslovanje celokupnog preduzeća kroz prizmu osnovnih finansijskih izveštaja, odnosno odabrane indikatore uspešnosti poslovanja.