Sale!

Novo Normalno

Konsultanti sa višegodišnjim iskustvom preneće Vam svoje znanje i pružiti korisne smernice i alate u ključnim segmentima poslovanja.

  Izrada planova za poslovnu godinu – bazirano na EBRD prinicipima –

  Postavljanje dugoročne marketing strategije za Vašu firmu sa fokusom na potrebe tržišta i potrošača.

  Prodaja i prodajni kontroling

  Strateški pristup i operativni segment prodaje

 Šta ćete naučiti na ovom vebinaru?

Kako da definišete strateške ciljeve poslovanja izražene u

brojevima

  Kako da planirate:

– Prihod

– Rashod

– Dobit

– ROI – povraćaj na investirana sredstva

Kako da u okvirima svog godišnjeg budžeta predvidite i budžet za bonuse za zaposlene

Kako da strateške planove prevedete u konkretne aktivnosti

Kako da definišete KPI-eve – ključne pokazatelje uspešnosti rada

zaposlenih, kako bi mogli da ostvare ono na šta su se obavezali i

dostignu planirani bonus i zaradu.

Kako da investirate u marketing

Kako da na najbolji mogući način prilagodite vaše marketinške aktivnosti trenutnoj

situaciji, ne ugrožavajući zdrav rast vašeg preduzeća

Kako da kreirate vaš optimalan marketing pristup i plan – potpuno prilagođeno potrebama i

mogućnostima vašeg preduzeća

Kako da upravljate prodajnom cenom – price management

Upozaćete se sa struktuiranim pristupom prodaji koji podiže efikasnost i efektivnost poslovanja

Upoznaćete se sa prodajanim i kontroling alatima za planiranje i analizu i praćenje rada u prodaji

Uz video lekcije lekcije, kupovinom ovog webinara dobijate i

  Blanko modele budžeta

  Primere budžeta NN firmi

  Mogućnost kontaktiranja predavača za follow up call u trajanju od 1 sata u cilju rada na konkretnom primeru firme

8,400.00рсд