Stručna praksa- Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu