Održana Druga internacionalna konferencija “Prodaja i prodajni kontroling”