Projekat u kompaniji Tara uspešno evaluiran od strane EBRD