Analiza poslovnih procesa i organizaciono unapredjenje- projekat u preduzeću Tara