Uspešno završena 2019-a, u 2020-oj kreću novi projekti